2021. szeptember 30., csütörtök

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00003 Közlekedésfejlesztés Uszódon

Projektazonosító: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00003

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2019.12.31.

A projekt célja: Uszód a járási központtól, Kalocsától 10 km-re, Dunapatajtól 15 km távolságra fekszik Bács- Kisun megyében.  A helyi hivatásforgalmi ingázási szokásokról a KSH 2011-es népszámlálási statisztikájából lehet következtetéseket levonni. Ez alapján akkor a lakosság 12% dolgozott helyben, 122 fő és 28 fő bejáró volt naponta. A más településre dolgozni járók aránya a teljes lakosság 18%-a volt, jelentős részük 30-49 év közötti. A helyben dolgozók javarészt gyalog illetve kerékpárral járnak dolgozni, az eljárók jelentős része veszi igénybe a közúti közösségi közlekedést. A település érintett autóbusszal közlekedő hivatásforgalmi ingázással.  Általános Iskola 1-4 osztályig működik a településen a létszám 29 tanuló. Óvodai csoport száma 1, létszám 23 gyermek. Bölcsőde a településen nem működik. Az 5-8 olsztályba járó gyermekek Kalocsán, illetve Géderlakon (Dunapataj irányába) járnak iskolába. Szakrendelésekre Kalocsára jár be a lakosság. A 14-19 éves korosztályból középiskolában tanulók jelentős része kalocsai, illetve más vidéki Intézményekben tanul. A nem helyi hatáskörű ügyek intézése (pl Földhivatali ügyek, gépjármű ügyintézés, stb.) a Kalocsai Járási Hivatalban történik.

A projekt tartalma: A közlekedési helyzet javítása céljából az alábbi fejlesztések valósulnak meg: forgalmi épületek fejlesztése csoport keretében buszöblök létesítése történik. a településen áthaladó 5106 sz. Dunapataj-Kalocsa közötti összekötőúton belterületi szakaszán négy meglévő rossz állapotú és nem szabványos buszmegálló öblének és a hozzájuk kapcsolódó peronok megfelelő átépítését tervezik. A település központi részén, az összekötőút bal oldalán található megállót kb. 40-50 méterrel Kalocsa irányába, a 14-es km utáni kiteresedéshez át kell helyezni, mert a helyszín nem teszi lehetővé a megfelelő kialakítást. A buszöblök részben állami és részben önkormányzati területen valósulnak meg. A buszöblök beton burkolattal kerülnek megtervezésre és kivitelezésre, az alábbi pályaszerkezettel: 20,0 cm vtg. CP4/2,7 betonburkolat, 20,0 cm vtg. Ckt alapréteg, 20,0 cm vtg. Homokos kavics javítóréteg, Tömörített meglévő altalaj. A buszmegállókhoz a peronok felújításra, szükség szerinti átépítésre fognak kerülni. A szűk beépítési vonal miatt az út szelvényezés szerinti jobb oldalán a peronok a járdán kerülhetnek csak kialakításra. A buszperonokhoz porszórt fémszerkezetű és üvegezett várókat is terveznek, a szükséges helyekre, az elhelyezhetőség függvényében. A meglévő kerékpárút javítása történik meg 711 folyóméter hosszan. A Petőfi utcától Kalocsa irányába, a település szélén található sportpályáig vezet egy igen rossz állapotú kerékpárút. Ennek burkolatán hosszirányú több centi széles repedések, több helyen hálós repedések találhatóak. Önkormányzat ezek javítását és a burkolat felújítását tervezi. A kerékpárút javítását a kisebb-nagyobb foltszerű, alaprétegig történő felbontással és helyreállítással és az egész felületre egy 3,5-4,0 cm vtg. AC-8 kopóréteg terítéssel lehet végrehajtani. Továbbá kerékpár parkolót és fedett tárolót helyeznek ki. Az összekötőút jobb oldalán, a 14, km előtt lévő buszmegálló mögötti parkba, az Önkormányzat egy kerékpár parkolót és fedett tárolót tervez kialakítani. A kerékpárosoknak így megfelelő tárolóhely és jó kapcsolata lenne a tömegközlekedési eszközökkel.A kerékpár parkoló tervezett pályaszerkezete a következő: 8,0 cm vtg. beton térkő, 3,0 cm vtg. ágyazóhomok, 15,0 cm vtg. FZKA mészkő alapréteg, Tömörített meglévő altalaj. A tervezett kerékpár tároló szintén porszórt fémszerkezetű és üvegezett oldalú lenne. A kerékpártároló kapacitásda 10 db-os lesz. A kerékpár parkoló és tároló építési munkái nem építési engedély kötelesek. A Felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek e) pontja alapján a projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő szemléletformálási kampány kerül majd a megvalósítás végén lefolytatásra, melynek részletes szakmai tartalma az előkészítéshez kapcsolódó mérföldkövek teljesítéseként kerül kidolgozásra. Tulajdonviszonyok bemutatása A fejlesztésk az alábbi helyrajzi számokat érintik: Kerékpárút: 0136/1: Külterület, kivett országos közút Magyar Állam tulajdonában 0136/2: Külterület, kivett kerékpárút önkormányzati tulajdonban 0136/3: Külterület, kivett kerékpárút önkormányzati tulajdonban 0149/8: Külterület, szántó magán tulajdonban 0149/21: Külterület, kivett udvar magán tulajdonban 2125/2: Zártkert, szántó magán tulajdonban 2125/1: Zártkeret, kivett kerékpárút önkormányzati tulajdonban 307: Belterület Szabadság utca, kivett közterület önkormányzati tulajdonban 269: Belterület Szabadság utca, kivett közterület önkormányzati tulajdonban Buszmegállók: 877: Belterület Dózsa Gy. utca, kivett közterület önkormányzati tulajdonban 878: Belterület Szabadság utca 48., kivett beépítetlen terület önkormányzati tulajdonban 577: Belterület Szabadság utca, kivett közterület önkormányzati tulajdonban.

A projekt várható eredménye: a közlekedési helyzet javul, biztonságosabb, gyorsabb közlekedés valósul meg a telelpülésen.

Skip to content