2009. december 11., péntek

Alapítványnak felajánlott 1%

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért KÖZHASZNÚ Alapítvány ( 6332 Uszód Árpád u.9. adószám: 18350269-1-03) az 1996.éviCXXVI. Tv.Rendelkezései alapján tájékoztatást nyújt arról, hogy az alapítvány a 2008. évben a magánszemélyek 1 %-os SZJA felajánlásából származó 150.906,- Ft bevételét a kuratórium döntése alapján az Alapító Okiratban meghatározott célkitűzésekkel összhangban teljes összegben a 2010. évi „Gubbantós” fesztiválra fogja felhasználni.
                                                                                                Nemes Lászlóné
                                                                                             kuratórium elnöke

Megszakítás