Települési Arculati kézikönyv

Felhívás Lakossági Egyeztetésre

Felhívás egyeztetésre 2

Településképi Rendelet Egyeztető példánya

Településképi Arculati kézikönyv egyeztető példánya

Uszód Község településképének védelméről szóló 12/2017 (XII.21) önk. rendelete

12/2017 (XII.21) önk. rendelet 1. sz. melléklet

12/2017 (XII.21.) önk. rendelet 2.sz. melléklet

12/2017 (XII.21) önk. rendelet 3.sz. melléklet

Összefoglaló a településképi arculati kézikönyvhöz

 A településlépi arculati kézikönyv szemléletformáló dokumentum, amely feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő, elkülöníthető egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és mindezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
A kézikönyv tulajdonképpen katalogizálja, összegyűjti a település karakteres helyi építészeti stílusjegyeit (úgy egyedi épületek, épületrészek, mint területi, településszerkezeti elemek tekintetében), ezeket csoportosítva és értékelve a feltárt hasonlóságok és különbségek alapján területileg lehatárolt nagyobb területegységeket határoz meg és ezekre támaszkodva jó példák segítségével ismerteti az adott területegységben a településkép minőségi formálásának javasolt eszközeit, lehetőségeit (pl. az építészeti részletek, a tetőformálás, a homlokzatszínezés, kapuk, nyílászárók, közterületi burkolatok, utcabútorok, reklámhordozók tekintetében).

                                               Bedi Gyula polgármester

Jóváhagyott Településképi Arculati Kézikönyv

 

Megszakítás