Községi jelképek

uszodnew2

Uszód Község Önkormányzat képviselő-testlete 1995-ben díszpolgári címet alapított, mely alkalomra égetett agyag emlékplakettet készíttetett. A plakett lenyomatát azóta kisebb változtatásokkal községi jelképként használjuk.

pecsetP. Szabó Barnabás tiszteletes Úr a református egyház irattárának rendezgetése közben egy lelkipásztori díjlevélen 1717-ből származó községi pecsétnyomatot talált. Községünk vezetésének tudomása volt arról, hogy a 2000. augusztus 18. előtt használatos címer és zászló heraldikai szempontból hibát hibára halmozott, azonban a változtatáshoz megfelelő indokra és alkalomra volt szükség. A történelmi emlék és a millennium mindkét feltételt biztosította.

Címer leírás:

cimerUszód Község címere álló, háromszög pajzs. Kék vízszintes mezője zöld és arany pólyával vágott. A zöld pólyából hat arany törzsű nyárfa emelkedik ki. Magasságuk a címer közepe felé csökken. A fák között egyforma magasságú hajtások nőnek. A pajzsfőben arany háromszögbe foglalt szem, a Szentháromság jelképe lebeg. A pajzs alattt kék, arany szalagon a felirat: „1.7.1.7”.

Szimbólikus jelentés:

A címer a községet ősidők óta védő gátat és az azt borító nővényvilágot, illetve az itt élő embereknek munkát adó Duna folyót ( alul) jeleníti meg. A gátakon magasba törő életerős nyárfák ma is tájegységünk jellemzői. A török és rác támadások idején a lakosság ilyen part menti erdőségekben lelt menedéket. Jelentősége olyan nagy volt, hogy az 1717-ben újjátelepült falu pecsétjére is ezt a képet vésette.Ez a tájkép szimbólikus jelentést is hordoz. A minden viharral dacoló nyárfák védelmet nyújtanak a tövükben felnövekvő új nemzedéknek. Valószínű, hogy a hat fa az akkori községi vezetés létszámára utal. A szentháromság jelképe a mindig is jelen lévő keresztény vallást és az isteni gondviselést szimbolizálja.

Zászló:

Uszód Község zászlaja és lobogója téglalap alakú (2:3). A zászlólap kék és zöld színe bal haránt arany pólyával osztott. A zászló és lobogó közepén a település címere látható. A díszzászlón (hátoldal) a fentiek mellett szerepel a község neve és a „2000” évszám. Szabad széleit arany rojt, sarkait arany bojt díszíti.

avatas

Zászló avatás - 2000. augusztus 18. zászlóanya: Boldizsár Gáborné

Megszakítás