2023. november 10., péntek

EB ÖSSZEÍRÁS – 2023

KÖZLEMÉNY EBÖSSZEÍRÁSRÓL  

Tisztelt Lakosok, Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.tv. 42/B § (1) bekezdésében előírtak alapján az önkormányzat feladata az ebek összeírása.

A 42/B. § (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat részére megadni.

Az ebösszeíró adatlapot egy példányban kapja meg minden ingatlantulajdonos, de minden kutyára újabb lapot kell kitölteni. További adatlap az önkormányzatnál szerezhető be, de azt elektronikus formában az önkormányzat honlapján is közzétesszük. A lapokat az alábbi módokon lehet leadni:

  • tollal kitöltve a teljes adatlapot és azt leadva az önkormányzatnál,
  • tollal kitöltve a tulajdonos (tartó) adatait + a kutya oltási könyvének fénymásolata leadva az önkormányzatnál,
  • elektronikusan kitöltve a teljes adatlap és e-mail-en megküldve az önkormányzat részére,
  • elektronikusan kitöltve a tulajdonos, tartó adatai + a kutya oltási könyve szkennelve és e-mail-en megküldve.

A fénymásolás az önkormányzatnál is díjmentesen megoldható.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. december 10.

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy a fenti határnapot követően az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén 30.000,- Ft összegű állatvédelmi bírság szabható ki az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm.rendelet 2.§ (1) bekezdése és 3. sz. melléklet d.) pontja értelmében.

Tájékoztatom továbbá az ebtartókat, hogy a 41/2010.(II.26.) Korm.rendelet 17/B §. (10) bekezdése szerint – 2013. január 1-től – négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért szíveskedjenek a transzponderrel meg nem jelölt ebeket is állatorvossal megjelöltetni.

Kérem, hogy fokozott figyelemmel gondoskodjanak arról, hogy a kutyák ne kóboroljanak el és ne jussanak ki a közterületre vagy más, idegen ingatlanra. A kóborló és veszélyes kutyák ellen a rendőrség szabálysértési eljárást indíthat, de egyben állatvédelmi bírság is kiszabható a tulajdonosra, amelynk összege alapestben is az 1998. évi XXVIII.tv. 43.§ (1b) bekezdése és a 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklet 1. h) pontja alapján 450 000  azaz négyszázötvenezer Ft.

Amennyiben a kutya tulajdonosi adataiban, tartási helyében, veszélyessé minősítésében vagy megjelölésében bármely okból bármilyen változás következik be, azt a hivatalban 15 napon belül kell bejelenteni.

Uszód, 2023. november 3.

Dr. Sárközi Zsolt sk.

jegyző

ebösszeírás- adatlap-uszód

Megszakítás