2018. május 10., csütörtök

Testvértelepülési kapcsolatok ápolása a településen élő fiatalok bevonásával

Testvértelepülési kapcsolatok ápolása a településen élő fiatalok bevonásával. 4 napos látogatás Homoródszentmárton – Abásfalva településeken és környékén.

Pályázati azonosító:5102-01-0027/17

Uszód Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által „Kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti kistelepülések számára” címmel kiírt nyílt pályázatára.

Az elnyert támogatás összege 400 000 Ft, melyet az önkormányzat 100 000 Ft önerővel egészített ki. A támogatás célja „Homoródszentmárton – Abásfalva bevonásával testvértelepülési kapcsolatok ápolásának támogatása„

Uszód község és a romániai Homoródszentmárton község – Abásfalva település közötti Testvértelepülési megállapodás aláírására Uszódon 2016. augusztus 13-án, Homoródszentmárton községben 2016. október 23-án került sor.

A megállapodás egyik célja, hogy a települések lakossága egymást megismerje, tapasztalatait, kulturális értékeit a polgárok egymással való rendszeres találkozásai által kicserélje.

Célunk az volt, hogy a pályázat adta lehetőség felhasználásával, 2018. március 15-18 közötti időszakban, a településeken élő fiatalok között minőségi kapcsolatot próbáljunk kialakítani, illetve a már meglévő kapcsolatokat szerettük volna tovább erősíteni.

 1. március 15-én délután 15 órakor értünk ki Abásfalvára 22 fővel, ahol a szálláshelyek elfoglalása után, kokárdáinkat feltűzve, már indultunk is az első közös rendezvényünkre. A Nemzeti ünnep alkalmából az unitárius templom udvarán egy igen szép megemlékezésen vehettünk részt. Egy ismert Kossuth nóta eléneklése majd zászlófelvonás után Jakab Attila, Homoródszentmárton község polgármesterének és Bedi Gyula, Uszód község polgármesterének ünnepi beszéde következett. Hallhattunk szavalatokat is a homoródszentmártoni Román Viktor Általános Iskola tanulói tolmácsolásában. Barabás Áron abásfalvi unitárius lelkész, Lőrincz Ildikó, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont vezetőjének, Márton Mózes, az Ilona Völgye közbirtokosság elnökének köszöntője után, mi is elhelyeztük koszorúnkat a templom udvarán 2010-ben felállított országzászlós emlékmű lábánál. Ezután részt vettünk egy fáklyás felvonuláson, melynek zárásaként fáklyáinkat elhelyeztük a háborús hősök emlékhelyén. Az este azonban még nem ért véget, a helyi Kiss Zoltán Kultúrotthonban folytatódott az ünnepi műsor. Fellépett a gyepesi asszonykórus, a homoródszentmártoni Román Viktor Általános Iskola tanulóinak műsora után pedig a helyi cigányzenekar katonadalokat adott elő. A székely lakosság és az uszódi fiatalság közös énekléssel és egy kis tánccal is megkoronázta az estét, melyet közös vacsorával zártunk.

Másnap a reggelit követően, Barabás Áron helyi tiszteletes bemutatta az Abásfalvi Unitárius Templomot, és Abásfalvát. Ekkor megtekinthettük, a helyi jellegzetes építészeti sajátosságokat, a kőből épült, fehér és világoskék házakkal, kőkapukkal. A rövid séta után elindultunk Székelyudvarhelyre, ahol megtekintettük a Jézus Szíve Kápolnát, Kolumbán Imola vezetésével, majd a Napfény Stúdió – Kováts Fotó – bemutatása következett, mely a város történelmi áttekintését jelentette a kiállított fotók segítségével. Levezetésképpen egy közös sétára indultunk a városközpontba, ahol megtekintésre kerültek a következő nevezetességek: Márton Áron tér, Református Templom, Városháza, Tamási Áron Gimnázium, a Benedek Elek Tanítóképző épülete, a Ferences Templom, végezetül pedig az Emlékezés parkjában a 12 történelmi személyiség emlékére állított szobrokat is megcsodálhattuk. Ezután betértünk ebédelni a Küküllő Szállodába. Miután jóllaktunk visszafelé vettük az irányt. Útközben még megálltunk és megtekintettük Szejkefürdőt – Orbán Balázs sírhely és emlékművét. Ezek után értünk Homoródszentmártonba, ahol már várt bennünket Bodor Ernő, aki bemutatta a falu nevezetességeit. A közösen elfogyasztott vacsora után pedig a helyi fiatalokból alakult Zsombori Band, táncoltatta meg a résztvevőket.

Szombat reggel kissé fáradtan, de annál kíváncsisággal indultunk Varságra. Útközben megtekintettük a híres Varsági vízesést, majd úti célunkat elérve György János beavatott bennünket a zsindelykészítés fortélyaiba. Az ügyesebb kezűek ki is tudták próbálni e mesterséget. A szövés, fonás rejtelmeibe betekintést nyújtott Kovács Anna néni, akinél, szebbnél szebb szőttes vásznakat és terítőket is sikerült megtekintenünk. Visszafele megtekintettük a Zetelaki Víztározót, az ebédünket pedig az Árpád Háza Csárdában fogyasztottuk el, ahol megismerkedtünk a jellegzetes csorba levessel, és a kürtös kaláccsal.

Zeteváralján Sebestyén Ferenc fafaragó és fia beavatott bennünket a székelykapu készítés rejtelmeibe. A nem éppen kisméretű műhelyemben, a mester népi és stíl faragással foglalkozik. Székelykapuk, szobrok, faragott bútorok, trófeatáblák, kopjafák kerülnek ki keze alól. Zetelakán a Hargita Megyei Művészeti Iskola keretein belül pedig a jövő nemzedékét is oktatja a fafaragásra.

Utolsó Erdélyben töltött esténken vendégségbe hívtuk barátainkat. Az uszódiak által készített és közösen elköltött vacsora után megtekintettünk egy kisfilmet Uszódról, majd közös énekléssel búcsúztattuk el a napot.

Résztvevők létszáma:

 • Uszód község részéről: 22 fő
 • Homoródszentmárton – Abásfalva község részéről: 20 fő

Közreműködők:

 • Homoródszentmártoni Román Viktor Általános Iskola
 • Abásfalvi unitárius lelkész
 • Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont
 • Ilona Völgye Közbirtokosság
 • Gyepesi Asszonykórus
 • Abásfalvi cigányzenekar
 • Napfény Stúdió – Kováts Fotó
 • Zsombori Band
 • György János zsindelykészítő
 • Kovács Anna szövő
 • Sebestyén Ferenc fafaragó

Uszód, 2018. május 10.

Bedi Gyula
polgármester

Megszakítás