Helyi rendeletek

Önkormányzat megnevezése: Uszód Község Önkormányzat
sorszám rendelet száma rendelet címe módosító rendeletek felsorolása egységes szerkezetbe foglalt-e
igen nem
1. 6/1995.(III.31.) A díszpolgári intézményről az 5/2005.(II.25.) rendelettel egységes szerkezetben 6/2012.(III.23.) x
2. 14/2003. (VIII.19.) A település köztisztaságáról 11/2012.(V.31.) x
3. 2/2004. (II.27.) Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
4. 15/2004.(III.30.) A közterületek használatáról és a használatért fizetendő díjakról 6/2010. (V.28.); 11/2012.(V.31.) x
5. 18/2004.(IV.20.) Uszód Község címeréről és zászlajáról, valamint használatának szabályairól 11/2012.(V.31.) x
6. 12/2006(VI.29.) A helyi építési szabályzatról

Függelékek

Szabályozási tervek

Tartalom

2/2013. (I.30.) x
7. 4/2008. ( II.15.) Az ebtartásról 11/2012.(V.31.) x
8. 12/2008. (XI. 7.) A helyi közművelődési feladatok meghatározásáról
9. 1/2011. (II.11.) Az önkormányzat költségvetéséről és zárszámadásáról szóló rendeletek tartalmi meghatározásáról
10. 10/2011. (V.27.) A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról
11. 1/ 2012. (I.11.) A helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról
12. 10/2012. (V. 31.) Az önkormányzat vagyonáról
13. 11/2012. (V. 31.) Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezéséről
14. 5/2013.( IV. 10. ) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
15. 13/2013. (XI.29.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
16. 14/2013. (XI.29.) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról
17. 16/2013. (XII. 20.) A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről
18. 5/2014.(III.21.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
19. 2/2015. (II.23.) Uszód Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről x
20 3/2015.(II.27.) a helyi szociális ellátásokról x
21. 4/2015. (V. 6.) a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
22. 6/2015. (VI.30.) az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól
23. 7/2015. (VI.30.) a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról x
24. 9/2015.(IX.30.) a talajterhelési díjról
25. 10/2015. ( XI. 30.) a helyi adókról x
26. 11/ 2015. ( XI.30.) az egészségügyi alapellátás körzeteiről
27. 1/2016 (II. 17.) Uszód Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről x
28. 6/2016. (V.9.) a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
29. 2/2017. (II.28.) Uszód Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
30. 5/2017. (V.29.) a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
31. 7/2017. (V.29.) a partneri egyeztetés szabályairól
32. 8/2017. (VII.20.) a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről, az anyakönyvi eljárás egyes díjairól
33. 12/2017. (XII.21. Uszód Község településképének védelméről
34. 7/2018. (IX.26.) az intézményi térítési díjak mértékéről
35. 11/2018. (XII.4.) a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról