Helyi rendeletek

12/2021. (XI.3.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól

7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

6/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról

4/2021. (III.23.) önkormányzati rendelete Uszód Község címeréről és zászlójáról, használatának szabályairól

3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete Uszód Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

9/2020. (XI.10.) a közművelődésről

6/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjak mértékéről

1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete Uszód Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

8/2019. (X.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

6/2019. (VII.3.) önkormányzati rendelete kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről

4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete Uszód Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete Uszód Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

12/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete Uszód Község településképének védelméről

8/2017. (VII.20.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről, az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

7/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete a partneri egyeztetés szabályairól

11/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

10/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

9/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

7/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

5/2014. (III.21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről

14/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról

13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

5/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

10/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról

1/2012. (I.11.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról

12/2006. (VI.29.) önkormányzati rendelet a helyi építési szabályokról

 

Uszód településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának 2021. évi módosítása

Megszakítás