Uszód településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának 2021. évi módosítása

Megszakítás