szolar-kapcsolas

Idősek Napközi Otthona használati melegvíz ellátás és fűtéskorszerűsítés megvalósítása megújuló energia felhasználásával.

Megszakítás