2018. május 3., csütörtök

Pályázat – Adás, péztáros állás betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet az Uszódi Kirendeltségén pénzügyi ügyintéző (adós, pénztáros) munkakör betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Illetmény és juttatások: a ”Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. május. 31. 16,00 óra
Módja: Postai úton vagy személyesen, a pályázatnak Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6334 Géderlak, Kossuth u.95.)
Kérjük a borítékon feltüntetni: adós, pénztáros pályázat
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően tölthető be.
További részletes információ kérhető Czabainé Csada Márta jegyzőtől 78/417-058 telefonszámon.

Megszakítás