Polgármesteri döntések

2021.

1/2021 (I.5.) határozat: A 35-3013/1 számú EOVA vízszintes alapponthálózati pont pótlásával kapcsolatban beérkezett ajánlatok kiválasztásáról

2/2021 (I.5.) határozat: A műfüves pálya kültéri sporthálóinak beszerzéséről

3/2021 (I.6.) határozat: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

4/2021 (I.7.) határozat: „Mini Bölcsőde kialakítása Uszódon” tárgyú Kbt. 115§ (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok alapján kivitelező kiválasztásáról

5/2021 (I.12.) határozat Rendkívüli települési támogatás

6/2021.(I.19.) határozata a 2021. évi KNPA támogatásból finanszírozandó tagönkormányzati célfeladatokról

7/2021.(I.20.) határozata: Az uszódi 0108/1 és 108/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok (reptér) tulajdonosi hozzájárulás és meghatalmazás megadásáról

8/2021.(I.26.) határozata: Az Uszód, Árpád u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan villamosenergia hálózatának fejlesztéséről

9/2021.(I.28.) határozata: Uszód Községi Önkormányzat, valamint a Kék-Sziget Óvoda és Szociális Intézmény 2019. évi maradvány-korrekciójáról

10/2021.(I.28.) határozata: A Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradvány-korrekciójának tudomásul vételéről

11/2021.(II.2.) határozat: a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

12/2021.(II.2.) határozata: a 2021-2027 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus Bács-Kiskun Megyei Integrált Területi Programjának megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodásról

13/2021.(II.9.) határozat: az általános iskolai körzetek tervezetének véleményezéséről

14/2021.(II.11.) határozat: Arcmaszkok megrendeléséről

15/2021.(II.11.) határozat: a Kék-Sziget Óvoda és Szociális Étkeztetés 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározásáról

16/2021.(II.11.) határozat: az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulat megszűnésével összefüggő adminisztratív feladatok többletköltségének finanszírozásáról

17/2021.(II.18.) határozat: a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából vissza nem térítendő támogatás a víziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztésére c. pályázati felhívásra történő, Ivóvíz Vízműrendszert érintő pályázat benyújtásáról

18/2021.(II.18.) határozat: a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából vissza nem térítendő támogatás a víziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztésére c. pályázati felhívásra történő, Szennyvíz Vízműrendszert érintő pályázat benyújtásáról

19/2021.(II.23.) határozat: a Nemzeti Operett gála előadásának megrendeléséről

20/2021.(II.24.) határozat: Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése módosításának és végrehajtásának elfogadásáról

21/2021.(II.24.) határozat: a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

22/2021.(II.24.) határozat: a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése elfogadásáról

23/2021.(II.24.) határozat: a Kék-Sziget Óvoda és Szociális Étkeztetés 2020. évi költségvetése módosításának és végrehajtásának elfogadásáról

24/2021.(II.24.) határozat: a Kék-Sziget Óvoda és Szociális Étkeztetés 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

25/2021.(II.24.) határozat: az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulásáról szóló kimutatás elfogadásáról

26/2021.(III.4.) határozat: az Uszód 850 hrsz-ú (Széchenyi utca) belterületi út felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról

27/2021.(III.4.) határozat: a közművelődési alapszolgáltatás 2021. évi szolgáltatási tervének elfogadásáról

28/2021.(III.9.) határozat: Rendkívüli települési támogatásról

29/2021.(III.9.) határozat: a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00031 azonosító számú, „Mini bölcsőde kialakítása Uszódon” című projekt kötelező kommunikációs tevékenységeinek megvalósítására irányuló ajánlatkérésről

30/2021.(III.9.) határozat: a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00031 azonosító számú, „Mini bölcsőde kialakítása Uszódon” című projekt rehabilitációs szakértői tevékenységeinek ellátására irányuló ajánlatkérésről

31/2021.(III.9.) határozat: a Magyar Falu Program keretében, MFP-BJA/2020 kódszámú, „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” felhívás, 3081057934 azonosító számú projekt kivitelezési munkáira irányuló ajánlatkérésről

32/2021.(III.18.) határozat: a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00031 azonosító számú, „Mini bölcsőde kialakítása Uszódon” című projekt kötelező kommunikációs tevékenységeinek megvalósítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról

33/2021.(III.18.) határozat: a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00031 azonosító számú, „Mini bölcsőde kialakítása Uszódon” című projekt rehabilitációs szakértői tevékenységeinek ellátására beérkezett ajánlatok elbírálásáról

34/2021.(III.18.) határozat: a Magyar Falu Program keretében, MFP-BJA/2020 kódszámú, „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” felhívás, 3081057934 azonosító számú projekt kivitelezési munkáira benyújtott ajánlatok elbírálásáról

35/2021. (III.23.) határozat: Polgármesteri határozat: az Uszódi Gubbantósról szóló ismertető „Nemzeti Értékek, Tradicionális Intézmények” elnevezésű, angol nyelvű kiadványban történő megjelentetéséről

36/2021. (III.23.) határozat: Polgármesteri határozat: a Magyar Falu Program keretében, MFP-UHK/2021 kódszámú „Út, híd, kerékpár, forgalmi létesítmény építése/felújítása” felhívás, valamint a MFP-KEB/2021 kódszámú „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” felhívás projektelőkészítési, projektmenedzsmenti munkáira irányuló ajánlatkérésekről

37/2021. (III.25.) Polgármesteri határozat: az uszódi 626 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

38 (III.25.) Polgármesteri határozat: Uszód Községi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervéről

39 (III.31.) Polgármesteri határozat: a Magyar Falu Program keretében, MFP-UHK/2021 kódszámú „Út, híd, kerékpár, forgalmi létesítmény építése/felújítása” felhívás, valamint a MFP-KEB/2021 kódszámú „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” felhívás projektelőkészítési, projektmenedzsmenti munkáira beérkezett ajánlatok elbírálásáról

 

 

2020.

1/2020 (III.30.) polgármesteri határozat: Határozat visszavonása és 2020. március 30-április 1-ig óvodai rendkívüli szünet elrendelése

2/2020 (III.30.) polgármesteri határozat: A koronavírus miatti járványhelyzet enyhítésére szükséges korlátozásokról

3/2020 (III.30.) polgármesteri határozat: Többször használatos maszkok beszerzéséről

4/2020 (IV.2.) polgármesteri határozat: A Kék-Sziget Óvoda és Szociális Étkeztetés intézményben rendkívüli szünet elrendelése

5/2020 (IV.2.) polgármesteri határozat: Uszód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020. március 19-én meghozott határozatok megerősítéséről

6/2020 (IV.2.) polgármesteri határozat: Uszód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020. március 19-én meghozott 4/2020 (III.20.) önkormányzati rendelete megerősítéséről

7/2020 (IV.2.) polgármesteri határozat: Uszód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2020. március 19-én meghozott 5/2020 (III.20.) önkormányzati rendelete megerősítéséről

8/2020 (IV.2.) polgármesteri határozat: Egyesületek, civil szervezetek támogatásáról

9/2020.(IV.23.) polgármesteri határozat: „MFP-BJA/2020 kódszámú „Önkormányzati járdaépítés felújítás anyagtámogatása” című projekthez projekt előkészítéshez, pályázati dokumentáció összeállításához, valamint projektmenedzsmenti feladatok ellátására ajánlatok bekéréséről

10/2020.(IV.23.) polgármesteri határozata: „TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00031kódszámú” Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című projekthez engedélyes és kivitelei terveinek és költségvetési kiírásának elkészítésére ajánlatok bekéréséről

11/2020.(IV.29.) polgármesteri határozat: a szociális étkeztetés személyi térítési díj felülvizsgálatával kapcsolatos határozat visszavonásáról

12/2020.(IV. 30.) polgármesteri határozat: Rendkívüli települési támogatásról

13/2020.(IV.30.) polgármesteri határozat: a Hivatali épület padló burkolat többletköltségéről

14/2020.(IV.30.) polgármesteri határozat: Uszód zártkert 2125/2 helyrajzi számú ingatlan adás-vételéről

15/2020.(V.8.) polgármesteri határozat: az Uszód belterület 387. és a 382/16. hrsz-ú önkormányzati ingatlanok adás-vételéről

16/2020.(V.8.) polgármesteri határozat: az Uszód belterület 148. hrsz-ú vételéről

17/2020.(V.8.) polgármesteri határozat: a „TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00031 kódszámú” Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című projekthez engedélyes és kivitelei terveinek és költségvetési kiírásának elkészítésére beérkezett ajánlatok alapján történő kiválasztásáról

18/2020.(V.8.) polgármesteri határozat: a „MFP-BJA/2020 kódszámú „Önkormányzati járdaépítés felújítás anyagtámogatása” című projekthez projekt előkészítéshez, pályázati dokumentáció összeállításához, valamint projektmenedzsmenti feladatok ellátására beérkezett ajánlatok alapján történő kiválasztásáról

19/2020.(V.8.) polgármesteri határozat: Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulat megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati feladatokról

20/2020.(V.29.) határozata: a 14/2020.(IV.30.) határozat visszavonásáról

21/2020.(V.29.) határozata: Uszód zártkert 2125/2 helyrajzi számú ingatlan adás-vételéről

22/2020.(V.29.) határozata: a család- és gyermekjóléti feladatok, valamint a község általános szociális és gyermekvédelmi helyzetéről szóló beszámolóról

23/2020.(V.29.) határozata: 15/2020.(V.8.) határozat visszavonásáról és az Uszód belterület 387. és a 382/16. hrsz-ú önkormányzati ingatlanok adás-vételéről

24/2020. (XI.10.) határozata: az Uszód külterület 0138/35 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlan földhasználati nyilvántartásba vételéről

25/2020.(XI.13.) határozata: „Mini bölcsőde kialakítása Uszódon” tárgyában feltételes közbeszerzési eljárás indításáról

26/2020.(XI.25.) határozata: Benedek Péter Általános Iskola 2019/2020-as tanévének beszámolóról

27/2020. (XI.25.) határozata: Kék-Sziget Óvoda és Szociális Étkeztetés 2019/2020-as nevelési évéről szóló beszámolóról

28/2020. (XI.25.) határozata: az „Uszódi Benedek Péter emlékház „ című TLA/NEPI2020/301540 azonosító számú projekthez Projekt előkészítési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok kiválasztásáról

29/2020 (XII.3 )határozata: Rendkívüli települési támogatásról

30/2020 (XII.7.) határozata: Rendkívüli települési támogatásról

31/2020 (XII.15.) határozata: a Bajai Tankerületi Központtal kötendő Vagyonkezelési Szerződés és Külön Megállapodás elfogadásáról és aláírásáról

32/2020 (XII.17.) határozata: Rendkívüli települési támogatásról

33/2020 (XII.22.) határozata: a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő pályázat benyújtásáról „Az Uszód, Deák Ferenc utca 2-6. járdaszakasz felújítása” tárgyban

34/2020 (XII.20.) határozata: a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő pályázat benyújtásáról „6332 Uszód, Árpád u. 9. sz. alatti Polgármesteri Hivatal melléképületének felújítása” tárgyában

34/2020(XII.20.) határozata: a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő pályázat benyújtásáról „6332 Uszód, Árpád u. 9. sz. alatti Polgármesteri Hivatal melléképületének felújítása” tárgyában

Megszakítás