17/2021.(II.18.) határozat: a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából vissza nem térítendő támogatás a víziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztésére c. pályázati felhívásra történő, Ivóvíz Vízműrendszert érintő pályázat benyújtásáról

Megszakítás