32/2021.(III.18.) határozat: a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00031 azonosító számú, „Mini bölcsőde kialakítása Uszódon” című projekt kötelező kommunikációs tevékenységeinek megvalósítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Megszakítás