33/2020 (XII.22.) határozat: a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő pályázat benyújtásáról „Az Uszód, Deák Ferenc utca 2-6. járdaszakasz felújítása” tárgyban

Megszakítás