34/2021.(III.18.) határozat: a Magyar Falu Program keretében, MFP-BJA/2020 kódszámú, „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” felhívás, 3081057934 azonosító számú projekt kivitelezési munkáira benyújtott ajánlatok elbírálásáról

Megszakítás