34/2020(XII.20.) határozat: a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz történő pályázat benyújtásáról „6332 Uszód, Árpád u. 9. sz. alatti Polgármesteri Hivatal melléképületének felújítása” tárgyában

Megszakítás