2016. december 12., hétfő

Számviteli ügyintéző pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet az Uszódi Kirendeltségén
számviteli ügyintézői munkakör betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Illetmény és juttatások: a”Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 2. 16. 00 óra
Módja: Postai úton vagy személyesen, a pályázatnak Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6334 Géderlak, Kossuth u.95.)
Kérjük a borítékon feltüntetni: Számviteli ügyintéző pályázat
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 5.

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően tölthető be.
További részletes információ kérhető Czabainé Csada Márta jegyzőtől 78/417-058 telefonszámon.

Megszakítás