2015. április 1., szerda

Szennyvízhálózat Műszaki Átadása

„Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatorná-zása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója” (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) pályázat hálózatépítési szakasza befejeződött, 2015. április 1-én megtör-tént a létesítmény műszaki átadása. A műszaki átadással egy időben a hálózatot üzemeltetésre átadtuk a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-nek.
A házi rákötések 2015. április 8-tól elkezdődhetnek. A rákötések feltételeinek és módjának a részletei-ről LAKOSSÁGI FÓRUMO-t tartunk, melyre minden ingatlan tulajdonost az alábbi idő-pontban és helyszínen várunk.
LAKOSSÁGI FÓRUM 2015. április 7.
17,00 USZÓD – Művelődési Ház
18,00 DUNASZENTBENEDEK – Faluház
19,00 GÉDERLAK – Faluház

Megszakítás