2021. november 4., csütörtök

Testvértelepülési Program Uszódon – TTP-KP-1-2019/1-000130

Uszód Községi Önkormányzat már több éve megrendezi Gubbantós Népművészeti Fesztivált nagy sikerrel. Az önkormányzat az ezeken a fesztiválokon résztvevő csoportokkal és településekkel rendszeres kapcsolatot tart. Már több ízben kezdeményezte testvér-települési kapcsolat felvételt határon túli településekkel, amely 2014. évben sikerrel járt. A 2016. évben a „Gubbantós” Népművészeti Fesztivál keretében került sor a testvér-települési kapcsolatokról szóló megállapodás aláírására Uszód település és Homoródszentmárton község-Abásfalva település között a két polgármester jelenlétében. Magyarországon az erdélyi testvér-településsel rendelkező kistelepülések között is az egyik legkisebb Uszód a maga mintegy 900 fő lakosával. 2017. évben ünnepelte Uszód község újra telepítésének 300. évfordulóját, melyet méltóképpen megünnepelt a lakossággal és a „Testvér-településsel” együtt közösen. Több alkalommal is a Bethlen Gábor Alap által is támogatott „Gubbantós” Népművészeti Fesztiválon került megvalósításra a „Testvér- települési találkozó. Jelenlegi pályázat 400 000 Ft támogatásban részesült.

Ez a támogatás biztosította, hogy Erdélyből Homoródszentmárton- Abásfalva településről egy küldöttség is részt vegyen a „Gubbantós Népművészti Fesztiválon 2019 augusztus 09-11 között. A Fesztivál időtartama alatt sor került találkozásokra a két település lakói között, erősítve egymás jobb megismerését.
A legfontosabb továbbra is, hogy erősítsük kapcsolatainkat, megmutassuk más településeknek is a mi világunkat, s gyermekeinkben felébresszük az igényt arra, hogy gyökereinket ne feledjék, ápoljuk a közös múlt hagyományait, tiszteljük, becsüljük egymást. A pályázati program lehetőséget adott arra, hogy a nemcsak a városokban hanem a „kistelepüléseken” is van élet.

Megszakítás