2021. november 4., csütörtök

TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00001 – Csapadékvíz Elvezetés Fejlesztése Uszódon

Projektazonosító:TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00001

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2020.11.27.

A projekt célja: Uszód Község belterületén a meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztése.

A projekt tartalma: A meglévő csapadékvíz hálózat fejlesztésén belül új csapadékvíz gyűjtő- és elvezető hálózat kerül kialakításra, valamint az összegyűjtött csapadékvizek vízvisszatartására, záportározó létesítése tervezett.

A projekt várható eredménye: A problémás (belvízvédelmi készültséggel, havaria helyzettel érintett) helyek megszűnnek, a csatornahálózat összefüggő hálózatot alkot és képes lesz a település érintett résznek vízelvezetését ellátni. A tervezett víztározó kialakításának a célja, hogy a csapadékvizek nagyobb része a területen maradjon, visszatartásra kerüljön és helyben kerüljön tározásra, ezáltal egyrészt csak a többletvizek kerülnek elvezetésre, így kevésbé terhelik a befogadót, másrészt a felszíni és a felszín alatti vízkészletek közötti gazdálkodás ezzel elősegíthető. A belterületi vízrendezés megvalósulásával növelhető továbbá a település népességmegtartó képessége és gazdasági vonzereje.

Megszakítás