2021. szeptember 30., csütörtök

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00003 Közlekedésfejlesztés Uszódon

Projektazonosító: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00003

Projekt címe: Komplex fenntartható közlekedésfejlesztés Uszódon

Támogatás aránya: 100%

Kedvezményezett neve: Uszód Község Önkormányzata

Uszód Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1-16-BK- fenntartható települési közlekedésfejlesztés című felhívásra. Az 50 millió forintos, vissza nem térítendő uniós forrás keretében komplex fenntartható fejlesztés valósult meg a településen.

A projekt célja: Uszód a járási központtól, Kalocsától 10 km-re, Dunapatajtól 15 km távolságra fekszik Bács- Kisun megyében.  A helyi hivatásforgalmi ingázási szokásokról a KSH 2011-es népszámlálási statisztikájából lehet következtetéseket levonni. Ez alapján akkor a lakosság 12% dolgozott helyben, 122 fő és 28 fő bejáró volt naponta. A más településre dolgozni járók aránya a teljes lakosság 18%-a volt, jelentős részük 30-49 év közötti. A helyben dolgozók javarészt gyalog, illetve kerékpárral járnak dolgozni, az eljárók jelentős része veszi igénybe a közúti közösségi közlekedést. A település érintett autóbusszal közlekedő hivatásforgalmi ingázással.  Általános Iskola 1-4 osztályig működik a településen a létszám 29 tanuló. Óvodai csoport száma 1, létszám 23 gyermek. Bölcsőde a településen nem működik. Az 5-8 osztályba járó gyermekek Kalocsán, illetve Géderlakon (Dunapataj irányába) járnak iskolába. Szakrendelésekre Kalocsára jár be a lakosság. A 14-19 éves korosztályból középiskolában tanulók jelentős része kalocsai, illetve más vidéki Intézményekben tanul. A nem helyi hatáskörű ügyek intézése (pl Földhivatali ügyek, gépjármű ügyintézés stb.) a Kalocsai Járási Hivatalban történik.

A projekt tartalma: A közlekedési helyzet javítása céljából az alábbi fejlesztések valósulnak meg: forgalmi épületek fejlesztése csoport keretében buszöblök létesítése történik. a településen áthaladó 5106 sz. Dunapataj-Kalocsa közötti összekötőúton belterületi szakaszán négy meglévő rossz állapotú és nem szabványos buszmegálló öblének és a hozzájuk kapcsolódó peronok megfelelő átépítését tervezik. A település központi részén, az összekötőút bal oldalán található megállót kb. 40-50 méterrel Kalocsa irányába, a 14-es km utáni kiteresedéshez át kell helyezni, mert a helyszín nem teszi lehetővé a megfelelő kialakítást. A buszöblök részben állami és részben önkormányzati területen valósulnak meg. A buszöblök beton burkolattal kerülnek megtervezésre és kivitelezésre, az alábbi pályaszerkezettel: 20,0 cm vtg. CP4/2,7 betonburkolat, 20,0 cm vtg. Ckt alapréteg, 20,0 cm vtg. Homokos kavics javítóréteg, Tömörített meglévő altalaj. A buszmegállókhoz a peronok felújításra, szükség szerinti átépítésre fognak kerülni. A szűk beépítési vonal miatt az út szelvényezés szerinti jobb oldalán a peronok a járdán kerülhetnek csak kialakításra. A buszperonokhoz porszórt fémszerkezetű és üvegezett várókat is terveznek, a szükséges helyekre, az elhelyezhetőség függvényében. A meglévő kerékpárút javítása történik meg 711 folyóméter hosszan. A Petőfi utcától Kalocsa irányába, a település szélén található sportpályáig vezet egy igen rossz állapotú kerékpárút. Ennek burkolatán hosszirányú több centi széles repedések, több helyen hálós repedések találhatóak. Önkormányzat ezek javítását és a burkolat felújítását tervezi. A kerékpárút javítását a kisebb-nagyobb foltszerű, alaprétegig történő felbontással és helyreállítással és az egész felületre egy 3,5-4,0 cm vtg. AC-8 kopóréteg terítéssel lehet végrehajtani. Továbbá kerékpár parkolót és fedett tárolót helyeznek ki. Az összekötőút jobb oldalán, a 14, km előtt lévő buszmegálló mögötti parkba, az Önkormányzat egy kerékpár parkolót és fedett tárolót tervez kialakítani. A kerékpárosoknak így megfelelő tárolóhely és jó kapcsolata lenne a tömegközlekedési eszközökkel.

A projekt várható eredménye: a közlekedési helyzet javul, biztonságosabb, gyorsabb közlekedés valósul meg a településen.

HÍREK

/2021.01.12/

NYERT TÖBBLETKÖLTSÉG – JÓL HALADNAK A MUNKÁLATOK

A munkálatok a tervek szerint alakulnak, s várhatóan hamarosan már a végéhez is érnek. Mindezek mellett a település többletköltség iránti igénye pozitív elbírálásban részesült, így az eredeti 50 millió forintos uniós forrás 6.868.130 Ft vissza nem térítendő támogatással egészült ki.

/2021.03.16/

PROJEKTZÁRÁS

A közlekedési helyzet javítása céljából a projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg: A településen áthaladó 5106 sz., Dunapatajt és Kalocsát összekötő út belterületi szakaszán négy meglévő rossz állapotú, és nem szabványos buszmegálló öblének és a hozzájuk kapcsolódó peronok megfelelő átépítése valósult meg. A kerékpárosok érdekeit is szem előtt tartva a megállókhoz kerékpártárolók kihelyezése, illetve a meglévő kerékpárút felújítása történt meg. A település központi részén, az összekötőút bal oldalán található megállót kb. 40-50 méterrel Kalocsa irányába helyezték át. A buszperonokhoz 4 db üvegezett váró épült.

A Petőfi utcától Kalocsa irányába, a település szélén található sportpályáig egy igen rossz állapotú kerékpárút vezetett. Ezen út burkolatának javítása és felújítása is megvalósult.

A projektnek köszönhetően a közlekedési helyzet javul, biztonságosabb, gyorsabb közlekedés valósulhat meg a településen.

Megszakítás