Uszód Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének döntései

24/2021. (VI.10.) határozat: a „Szervusz Budapest 2021.” elnevezésű programon való nemzetiségi részvételről

23/2021. (VI.10.) határozat: a 2021. évi Roma Családi Nap szervezéséről, támogatásáról

22/2021. (VI.10.) határozat: a 2021. évi falunap szervezéséről, támogatásáról

21/2021. (VI.2.) határozat: a Kék-Sziget Óvoda és Szociális Étkeztetés intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Házirendje módosításának véleményezéséről

20/2021. (VI.2.) határozat: a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Uszód településen végzett, 2020. évi beszámolójának véleményezéséről

19/2021. (VI.2.) határozat: az Uszódi Polgárőrség Egyesülettel való Együttműködési Megállapodás megkötéséről

18/2021. (V.25.) határozat: az „Egészségvédelmi prevenció – Védekezés a koronavírus ellen” c. akcióterv végrehajtásához történő csatlakozásról

17/2021. (V.25.) határozat: az Uszód Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a vagyonleltár felülvizsgálatáról

16/2021. (V.25.) határozat: belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról

15/2021. (V.25.) határozat: a Kék-Sziget Óvoda és Szociális Étkeztetés intézményben a 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának véleményezéséről

14/2021. (V.18.) határozat: Gyermeknap szervezéséről, támogatásáról

13/2021. (IV.20.) határozat: a Népviselet Napján történő nemzetiségi részvételről

12/2021. (IV.14.) határozat: a Kék-Sziget Óvoda és Szociális Étkeztetés intézmény támogatásáról

11/2021. (IV.14.) határozat: az uszódi roma általános iskolások oktatási, nevelési feltételeinek javításáról, bővítéséről

10/2021. (III.4.) határozat: a Kék-Sziget Óvoda és Szociális Étkeztetés intézménnyel való Együttműködési Megállapodás megkötéséről

9/2021. (III.4.) határozat: a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Uszódi Benedek Péter Általános Iskolájával való Együttműködési Megállapodás megkötéséről

8/2021. (III.4.) határozat: a március 15-i megemlékezésről

7/2021. (II.24.) határozat: Uszód Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadásáról

6/2021 (II.10.) határozat: a Kék-Sziget Óvoda és Szociális Étkeztetés 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének tudomásul vételéről

5/2021 (II.2.) határozat: Uszód Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi maradványkorrekciójának tudomásul vételéről

4/2021 (I.28.) határozat: az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető eredő fizetési kötelezettségeinek alakulásáról

3/2021 (I.28.) határozat: a Nemzetiségi Önkormány 2020. évi költségvetésének módosításáról

2/2021 (I.28.) határozat: Uszód Település Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi maradványkorrekciójának tudomásul vételéről

1/2021 (I.6.) határozat: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

 

Megszakítás