6/2021 (II.10.) határozat: a Kék-Sziget Óvoda és Szociális Étkeztetés 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének tudomásul vételéről

Megszakítás