2013. március 27., szerda

Volt szovjet repülőtér uszódi részének hasznosítása

Uszód Község Önkormányzata
6332 Uszód, Árpád u. 9.

Iparfejlesztési és foglalkozatás politikai céllal hasznosítani kívánja

0108/1 hrsz.       36 ha 2204 m2
0108/5 hrsz.       84 ha 6209 m2

területű vegyes művelési ágú (udvar, árok, agyaggödör, gyep, töltés, vízállás, út)  ingatlanjait.

Vételár: 
600 Ft/m2 + ÁFA
művelési  ág váltásból adódó költségek vevőt terhelik

Az ingatlant az önkormányzat kizárólag egyben kívánja értékesíteni, a repülési funkció megtartása az értékesítés során előnyt élvez.

Uszód Község Önkormányzata a beérkező ajánlatokat a soron következő testületi ülésén tárgyalja.

Megszakítás